Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Dar dvi edukacinės knygos netrukus pasieks šalies pedagogus

14 04 30 knygosMus jau pasiekė dvi edukacinės knygos, skirtos Lietuvos švietimo centrams, pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms, jaunimo mokykloms ir projekte dalyvaujančioms ugdymo įstaigoms. John Gray  „Vaikai kilę iš dangaus“ ir Vladimir Levi „Nestandartinis vaikas arba kaip auklėti tėvus“ netrukus iškeliaus pas adresatus. 

Skaityti daugiau...

Kieran Egan darbai

egan kieranLietuvos švietimo bendruomenei pristatome vieno originaliausių Šiaurės Amerikos alternatyviojo ugdymo specialistų Kierano Egano (Kieran Egan) darbus. Kieranas Eganas parašė daug knygų, tarp jų – „Išlavintas protas: kaip pažinimo priemonės formuoja mūsų suvokimą“ (angl. The Educated Mind: How Cognitive Tools Shape Our Understanding) ir „Švietimo ateitis: naujas požiūris į visas mūsų mokyklas“ (angl. The Future of Education: Reimagining Our Schools from the Ground Up). Savo projekto metu išvertėme keletą šio autoriaus straipsnių ir knygą „Nuodugnus mokymasis. Paprasta naujovė, galinti keisti mokymą“ (apie ją žr. toliau)

Straipsnis „Atmintis, vaizduotė ir mokymasis: juos susieja pasakojimas“

Straipsnis „Mąstymo priemonės ir pasaulio supratimas“

Straipsnis „Kodėl ugdymas toks sudėtingas ir kelia tiek daug ginčų“

Straipsnis „Nuo ko derėtų pradėti: ar nuo to, ką mokinys žino, ar nuo to, ką gali įsivaizduoti?“

Straipsnis „Neteisingai nuo pat pradžių: mokyklos ir vaikų protų neatitiktis“

Skaityti daugiau...

Jaunimo namų aprašai

[2011] Jaunimo namų, skirtų neteistiems vaikams ir jaunuoliams, linkusiems į įvairias priklausomybes (psichotropines medžiagas, alkoholį, lošimus, kitus azartinius žaidimus ir kt.), bei vaikams ir jaunuoliams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų (agresyviems, turintiems socialinės adaptacijos problemų), kuriems reikia pagerinti dvasinę savijautą, sugrąžinti mokymosi motyvaciją, aprašas

[2011] Jaunimo namų, skirtų vaikams, kuriems buvo nustatyta priklausomybė psichotropinėms medžiagoms, alkoholiui ir kt. ir kurie yra baigę gydymo ir reabilitacijos kursą reabilitacijos centruose, aprašas

[2011] Jaunimo namų, skirtų vaikams ir jaunuoliams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų, turintiems gydytojo psichiatro išvadą apie emocijų ir elgesio sutrikimus ir rekomendaciją, aprašas

Dokumentai

[2012-09-30] Švietimo problemos analizė „Savitos mokyklos: netradicinės, alternatyvios ar tiesiog kitokios?“

  • Alternatyvios kam, arba kas būdinga tradicinei mokyklai?
  • Kas laikoma alternatyvia ar netradicine mokykla?
  • Populiariausi alternatyvių mokyklų tipai
  • Kaip suprantamas netradicinis ugdymas Lietuvoje?
  • Kokie savitų mokyklų kūrimo iššūkiai XXI amžiaus pradžioje?

Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus metodininkė.

[2011-12-31] Mokyklų aplinkos kriterijai

[2008-04-01] Alternatyvaus ugdymo švietimo sistemoje gairės

[2005-12-12] Jaunimo mokyklų koncepcija

Knygos, kuriomis dalinamės

Vykdydami projektą „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“, kurį bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika, perkame į lietuvių kalbą išverstas ir išleistas edukacines knygas, kurios dalinamos švietimo centrams, pedagoginėms psichologinėms tarnyboms ir jaunimo mokykloms.

Skaityti daugiau...

Išverstos ir išleistos knygos


Mokomes-ugdytiProjekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ lėšomis išversta ir išleista edukacinė knyga. Tai N. F. McGinn ir E. F. Schiefelbein bendras darbas „Mokomės ugdyti: siūlymai Lotynų Amerikos švietimui pertvarkyti“ (angl. Learning to Educate: Proposals for the Reconstruction of Education in Latin America).

 

 

 

 

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2