Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Studijų moduliai alternatyviojo ugdymo tema

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ metu, bendradarbiaujant su Mykolo Romerio universiteto (MRU) komanda, parengti ir studijų procese jau išbandyti 4 pedagogų rengimo programos moduliai, pritaikyti virtualiai mokymosi aplinkai:

 

Moduliai yra skirti būsimiems pagalbos specialistams, ketinantiems dirbti su mokymosi motyvacijos, elgesio ir kitų problemų turinčiais jaunuoliais.

Rudenį MRU studentams bus pristatyti keturi alternatyviojo ugdymo pedagogų rengimo moduliai

MRU logoKeturi pedagogų rengimo programos moduliai, kuriami Mykolo Romerio universiteto (MRU) komandos, netrukus bus pabaigti. Iki šių metų rudens jie bus pritaikyti moderniai virtualiai mokymosi aplinkai, kuomet būsimi pagalbos specialistai (socialiniai pedagogai), ketinantys dirbti su mokymosi motyvacijos, elgesio ir kitų problemų turinčiais vaikais galės juos išbandyti.

  

Skaityti daugiau...

Pateiktos pirmosios pedagogų rengimo programos modulių gairės

20131031 Pedagogu rengimasŠį rudenį laimėjusi konkursą parengti, įteisinti, išbandyti ir virtualiai mokymosi aplinkai pritaikyti 4 pedagogų rengimo programos modulius ir jų medžiagos paketus, Mykolo Romerio universiteto (MRU) komanda jau pateikė pirmąsias modulių gaires ir kartu su projekto „Alternatyvusis ugdymas“ koordinatoriais aptarė tolimesnę programos plėtojimo eigą.

 

Skaityti daugiau...

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai kurs pedagogų rengimui skirtus modulius

MRU logoPraėjusį ketvirtadienį „Alternatyviojo ugdymo“ komanda kartu su partneriais pradėjo dar vieną projekto veiklą – pedagogų programos modulių išbandymą. 2013 m. spalio 4 d. Mykolo Romerio universitetas (MRU) ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) pasirašė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią MRU edukologai ir psichologai įsipareigojo parengti, įteisinti, išbandyti ir virtualiai mokymosi aplinkai pritaikyti 4 pedagogų rengimo programos modulius ir jų medžiagos paketus. Darbo grupė, kuriai vadovauja prof. dr. Valdonė Indrašienė, dirbs iki 2015 m.

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2