Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Dėstytojams

Pedagogų rengimo programos moduliai padės būsimiems pedagogams įgyti reikiamas kompetencijas rengiantis darbui su įvairių problemų turinčiais mokiniais. Jais siekiama supažindinti būsimus pedagogus su alternatyviuoju ugdymu, padėti mokytojams ugdyti kompetencijas, reikalingas jo įgyvendinimui ir plėtrai. Tik atitinkamos kompetencijos, įgūdžių dirbti su alternatyviojo ugdymo reikalingais mokiniais turintys pedagogai gali taip formuoti ugdymo turinį ir žinių bei profesinių įgūdžių pateikimo formas alternatyvaus ugdymo institucijose, kad mokiniai liktų jose ir tęstų mokymosi procesą, o tie mokiniai, kurie yra iškritę iš nuosekliojo mokymosi proceso, turėtų galimybes į jį sugrįžti.

Iki šiol yra sukurti 4 pedagogų rengimo programos moduliai: „Alternatyvaus ugdymo filosofinė paradigma“, „Didaktinės veiklos modeliavimas alternatyvaus ugdymo kontekste“, „Palankių mokymo(si) aplinkų kūrimui“ ir „Mokyklų elgsenos projektavimui alternatyvaus ugdymo kontekste“. Artimiausiu metu šiems programos moduliams bus parengti ir virtualiai mokymosi aplinkai pritaikyti medžiagos paketai ir patalpinti viešoje erdvėje. Tokiu būdu bus sudarytos realios galimybės dėstytojams suteikti studentams žinių, kaip dirbti su motyvacijos stokojančiais mokiniais, supažindinti su alternatyviojo ugdymo filosofija, metodais, kitokiais ugdymo proceso organizavimo būdais. 

Biblioteka dėstytojams

„Pedagogų rengimo programos modulių sukūrimas“ veiklos planas

Pedagogų rengimo programos modulis Alternatyvaus ugdymo filosofinė paradigma
Pedagogų rengimo programos modulis Didaktinės veiklos modeliavimas alternatyvaus ugdymo kontekste
Pedagogų rengimo programos modulis Palankių mokymo(si) aplinkų kūrimas alternatyvaus ugdymo kontekste
Pedagogų rengimo programos modulis Mokyklų elgsenos projektavimas alternatyvaus ugdymo kontekste

Pranešimai:

Renginio „Diena alternatyvoms“ metu pristatytas Pedagogų rengimo programos modulių pristatymas. Prof. dr. Dalios Marijos Stančienės pranešimas.

Organizacijos kultūra. Prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės pranešimas.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2