Alternatyviojo ugdymo galimybės Lietuvoje

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ metu 9 Lietuvos mokyklų mokiniai turi puikią galimybę išbandyti tris alternatyviojo ugdymo modelius:

Produktyvųjį mokymąsi - Kauno Rokų vidurinės mokyklos, Kėdainių jaunimo mokyklos ir Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos mokiniai.

Tinklinio bendradarbiavimo modelį - Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos, Kauno jaunimo mokyklos ir Šiaulių jaunimo mokyklos mokiniai.

Komunikacinį modelį - Panevėžio specialiosios mokyklos, Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos ir Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos mokiniai.

Dalyje Lietuvos savivaldybių veikia jaunimo mokyklos, skirtos motyvacijos stokojantiems ar mažiau gabumų turintiems vaikams.

Kitos alternatyvos:

Taikomųjų mokslų licėjus, kurio veikla grįsta humanistinės pedagogikos principais bei kompleksiniu-integraliuoju ugdymu, kurio centre yra vaikas, priima pradinukus ir penktos klasės mokinius. Akcentuojamas vaiko noras ugdytis ir būti ugdomam, panoraminis mąstymas ir visuminis pasaulio suvokimas, vaikas ruošiamas ne egzaminui, bet gyvenimui. Licėjaus prisistatymas skaidrėse.

Taikomųjų mokslų licėjus, Laisvės pr. 58, Vilnius. Tel. 8-673 92 687.
El.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. www.tmlicejus.lt


Tarptautinis bakalaureatas
tai ugdymo programa, skirta vaikams ir jaunimui nuo 3 iki 18 metų. Tai – visuminio ugdymo programa: ji apima akademinį, socialinį, emocinį, fizinį ir kultūrinį jaunojo žmogaus ugdymą. Esminis programos elementas – į ugdymo turinį integruojamas universalių žmogiškųjų vertybių - empatijos ir tolerancijos, neabejingumo, rūpinimosi aplinka ir t.t.- puoselėjimas. Taip pat, ši programa skatina mokyklos bendruomenių kūrimą ir aktyvų visų jos narių bendradarbiavimą. Lietuvoje tarptautinio bakalaureato ugdymo programą šiuo metu akredituotos vykdyti 3 mokyklos: Vilniaus licėjus ir Šiaulių Didždvario gimnazija vykdo programą 11-12 klasių moksleiviams, o Vilniaus tarptautinėje mokykloje pagal šią programą mokosi 3-6 metų amžiaus vaikai ir 1-5 klasių moksleiviai. (šaltinis www.bakalaureatas.lt)

Vilniaus licėjus, Širvintų g. 82, Vilnius. Tel. (8 5) 277 58 36.
El.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. www.licejus.lt

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, Šiauliai. Tel. (8 41) 43 15 14.
El.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    dg.su.lt

Vilniaus tarptautinė mokykla, Rusų g. 3, Vilnius. Tel. (8 5) 276 15 64.
El.paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.vismokykla.lt

 

Montesori sistema - tai į vaiko saviugdą, savarankiškumą, atsakomybę ir pareigą orientuota ugdymo sistema, kuri remiasi vaiko vidinio pasaulio individualumu, teise savitai reikštis, mokytis pagal savo galimybes ir tempą tam paruoštoje aplinkoje. Montesorinis ugdymas orientuotas ir į kitokį pedagogo vaidmenį. Jis čia ne moko, bet padeda mokytis, tampa konsultantu, padėjėju, patarėju, moko mokytis. ,,Ne mokyti reikia, bet padėti mokytis“ – sakė M.Montessori. M. Montessori sistema vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Valstybinės švietimo strategijos 2003 - 2012 metų nuostatose nurodytais bendraisiais švietimo ir šiais montesoriniais principais:
- laisvės drausmėje principas. Laisvė montesorinėje aplinkoje apibrėžiama kaip kontrolė, kurią vaikas įgyja apvaldydamas pats save ir aplinką. M.Montessori kalba apie laisvę paruoštoje aplinkoje, kuri ribojama tam tikromis normomis, taisyklėmis. Vaikų drausmingumas esti tuomet, kai jie įsigilina į įdomią jų prigimtį atitinkančią veiklą.
- prigimties poreikio patenkinimo principas.  Kiekvienas vaikas iš prigimties turi vidinę energiją, kurios dėka susiformuoja asmenybė. Ugdymo procese svarbu šias prigimtines galias puoselėti bei sudaryti sąlygas joms atsiskleisti. Vaikas neturi konkrečių ugdymo tikslų:  išmokti skaičiuoti, skaityti, rašyti ir t.t. jam svarbiausia sukoordinuoti judesį, vystyti psichinius procesus: mąstymą, dėmesį., atmintį, kalbą ir t.t. Todėl svarbu netrukdyti vaikui veikti paruoštoje aplinkoje, kad galėtų atsiskleisti jo asmenybė.
- vaiko veiklos nepertraukiamumo principas. Asmenybė vystosi sąlytyje su socialine, daiktine, erdvine aplinka. Pagrindinė ugdomojo proceso forma individualus darbas, kuris kaitaliojamas su grupine ar spontaniška vaiko veikla. Kiekvienas vaikas darbą pasirenka individualiai ir pats nustato darbo trukmę. (šaltinis
www.montessoricentras.lt)

M.Montessori metodo centras, Jovaro g. 6, Vilnius. Tel. (8 5) 233 29 29.
El.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. www.montessoricentras.lt 

M.Montessori metodo centras, Verkių g. 36, Kaunas. Tel.: (8 37) 34 80 61, 34 80 64.
El.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kauno Montesori pradinė mokykla, Kelmų g. 2 Kaunas. Tel. (8 37) 71 18 21.
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. www.vsimontesori.lt

 

Valdorfo pedagogika - tai tarptautinis pedagoginis judėjimas, prasidėjęs 1919 metais Vokietijoje. Jo pradininkas - filosofas ir pedagogas Rudolfas Štaineris - Štutgarte, prie Valdorfo įkūrė laisvą mokyklą. Dabar šių mokyklų visame pasaulyje yra apie 800. Vienas iš pagrindinių ugdymo principų – pasitikėjimas prigimtiniu vaiko gebėjimu ir siekiu pažinti bei mokytis. Vaikai iš prigimties yra smalsūs ir aktyvūs, trokšta pažinti pasaulį ir nori mokytis, todėl siekiama mokykloje sukurti tokią aplinką, kuri žadintų vaiko aktyvumą, padėtų skleistis jame slypintiems gebėjimams. Daug dėmesio skiriama, kad ugdant būtų atsižvelgta į vaiko amžiaus ypatumus, jo poreikius konkrečiame amžiaus tarpsnyje. Vaikui augant keičiasi darbo metodai ir būdai, darbo organizavimas klasėje, mokomosios medžiagos parinkimas ir pateikimas. Tinkamu laiku pamokose pateikta medžiaga atliepia vidinius augančio žmogaus procesus ir vaikai ne tik geriau išmoksta medžiagą, bet ir lengviau išgyvena amžiaus tarpsnių krizes. Vaikai ugdomi atsižvelgiant į individualią jų raidą, asmenines savybes, siekiama kiekvienam vaikui sudaryti sąlygas augti ir mokytis pagal jo galimybes ir ritmą. Kad kiekvienas vaikas užaugtų harmoninga asmenybė, mokytojai, šalia intelekto lavinimo, ypač daug dėmesio skiria socialiniams, meniniams įgūdžiams ir praktinei moksleivių veiklai. Mokiniai nevertinami pažymiais, nelyginami vieni su kitais, nes svarbu individuali vaiko pažanga, kuriama aplinka, kuri neskatintų prisitaikymo, kurioje kiekvienas būtų mylimas ir gerbiamas toks, koks yra. (šaltinis www.vivamokykla.lt)

Vilniaus Valdorfo mokykla, Geležinio Vilko g. 23, Vilnius. Tel. (8 5) 213 70 41.
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. www.vivamokykla.lt

Kauno Valdorfo mokykla, Šiaurės pr. 11, Kaunas. Tel. 8 613 22011.
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   www.valdorfas.org 

Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla, Rasytės g. 1, Kaunas. Tel.:  (8 37) 23 60 98, 36 25 44.
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   www.masiotas.kaunas.lm.lt

Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla ELMA, Simono Daukanto g.17, Kazlų Rūda. Tel. (8 343) 980 14.

 

Katalikiškas ugdymas

Jėzuitų pedagogika kaip neatskiriama katalikiškojo švietimo dalis, remiasi specifine ir išsamia „gyvenimo filosofija“: krikščioniškos moralės dvasia, jėzuitų švietimo principais, Jėzuitai ugdo kūrybingą, atsakingą, kritiškai mąstantį ir išsilavinusį žmogų, demokratinės valstybės pilietį, siekiantį socialinio teisingumo ir skiriantį savo gabumus visuomenės ir Dievo tarnystei. (šaltinis www.jesuit.lt)

Vilniaus jėzuitų gimnazija, Didžioji g. 32, Vilnius. Tel.: (8 5) 261 54 36, 261 54 33. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. www.vjg.lt

Kauno jėzuitų gimnazija, Rotušės a. 9, Kaunas. Tel. (8 37) 28 05 25. El.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. www.kjg.lt

 

Šv.Juozapo mokyklos tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas visapusiškai ugdyti laisvą, atsakingą, sąmoningą, gebančią nesavanaudiškai įsipareigoti, sąžiningą, kūrybišką asmenybę, nebijančią kelti klausimų, analizuoti iššūkių, ieškoti atsakymų, gyvenančią veiklia meile, tikėjimu ir krikščioniškomis vertybėmis. 

Šv.Juozapo mokykla, Jeruzalės g. 21, Vilnius. Tel.8 671 316 04. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Ugdymas ir saviraiška per meninius gebėjimus

Vaikų meninė studija „Diemedis įkurtas jauniems menininkams bei pedagogams ėmus įgyvendinti nestandartinį sumanymą – ugdyti mažylius meninės veiklos pagrindu, organizuojant ir propaguojant jų kūrybą šeimose bei miesto kultūros gyvenime. Pagrindinė „Diemedžio“ mokytojų nuostata – nuolat stebėti vaikus ir ugdyti menais. Studijos pedagogai stengiasi vaikų saviraišką susieti su įvairiapuse menine veikla (muzikos, dailės, teatro, šokio), tradicine lietuvių kultūra, betarpiška šeimos ir bendraamžių aplinka.

Vaikų meninė studija „Diemedis“, Kalvos g. 11, Vilnius. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   www.diemedis.lt

 

Kitos ugdymo alternatyvos:

„Vaikystės sodas“ dirba pagal autorinę ugdymo programą, kurioje surinkta geriausia patirtis iš moderniausių ir sėkmingiausių pasaulio ugdymo įstaigų. Ją kuriant remtasi Tarptautinio Bakalaureato programa, Tarptautine pradinio ugdymo programa, Reggio Emilia programa, Švedijos nacionaline ikimokyklinio ugdymo programa bei H.Gardnerio ir L.Vygotskio edukologinėmis idėjomis.

Kontaktinė informacija: „Vaikystės sodas“, mob.tel.: 8 699 87 949, 8 650 80 751. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.vaikystes-sodas.lt

Jaunimo švietimo namai „Darna“ mokymosi procesą organizuoja„panirimų“ metodu – vieną savaitę mokiniai gilinasi į vieną dalyką (skiriant jam apie 30 valandų). „Panirimo“ metu mokytojas dalinasi žiniomis, o savaitės pabaigoje mokiniai laiko patikrą – žinių patikrinimą, kurio metu mokytojas įvertina, kiek žinių mokiniai įsisavino, padeda užpildyti spragas. Tokiu būdu užtikriname, kad mokiniai gaus visas tradicinėje mokykloje suteikiamas žinias ir dar daugiau. Mokymo proceso metu mokiniai neskirstomi į klases, bet atsižvelgiama į kiekvieno mokinio žinių lygį. Pamokos vyksta tris kartus per dieną po 2 valandas, suteikiant mokytojui pilną kūrybinę laisvę paskirstyti mokymo laiką, pertraukėles, pasirinkti mokymo būdus, metodus, vietą ir kt. Mokytis priimami 12-16 metų amžiaus vaikai. 

Kontaktinė informacija: Všį „Tautinė mokykla“, mob. tel. 8 686 00 778. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   www.tautinemokykla.lt

Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai” įkurta 2002 metais Šv. Jono kongregacijos iniciatyva, siekiant suteikti iš Šv. Jono vaikų sodybų išeinantiems jaunuoliams saugią savarankiško gyvenimo perspektyvą. Mokykla yra atvira kiekvienam jaunuoliui, norinčiam įgyti patrauklią specialybę. Mokykla įsikūrusi Rūdiškių miestelyje, Trakų rajone. Mokykloje mokosi iki 80 mokinių, kurie gali rinktis vieną iš 5 specialybių: dailidės, medžio konstrukcijų restauratoriaus, stogdengio, virėjo ir konditerio. Mokykla yra pasirašiusi partnerystės sutartį su viena didžiausių ir seniausių profesinio mokymo įstaigų Prancūzijoje, asociacija “Les Compagnons du Devoir et de Tour de France”. Geriausiais rezultatais mokyklą baigę jaunuoliai turi galimybę tęsti studijas ir stažuotis Prancūzijoje.

Kontaktinė informacija: Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai”, Rūdiškės, Trakų r. Tel. (8 528) 57 010, mob. tel. 8 615 18620. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   http://www.sodziausmeistrai.lt

 

 

Naudotasi informacija iš:

„Netradicinio ugdymo įstaigos“www.altajus.net

www.mokyklavaikams.lt

www.austejosblogas.lt

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2