Mokytojams

Mieli pedagogai,

šiame skyrelyje pateiksime Jus dominančią ir Jums aktualią informaciją apie darbą su alternatyviojo ugdymo reikalingais mokiniais. Prašome domėtis, klausti, rašyti, o mes ieškosime atsakymų, konsultuosimės pas Lietuvos ir užsienio specialistus ir stengsimės padaryti, kad visi kartu užtikrintume kiekvienam vaikui galimybę mokytis pagal jo sugebėjimus ir poreikius. 

Dabar pristatome šių metų alternatyviojo ugdymo naujoves Lietuvoje.

Nuo 2012 m. devyniose Lietuvos mokyklose pradedami įgyvendinti 3 alternatyviojo ugdymo modeliai: produktyvusis mokymasis, tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais (arba tinklinio bendradarbiavimo) modelis ir komunikacinis modelis. 

Produktyvusis mokymasis, kurį išbando Kauno Rokų vidurinė mokykla, Kėdainių jaunimo mokykla ir Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinė mokykla, skirtas motyvacijos mokytis stokojantiems 9-10 klasių moksleiviams, kuriuos tikimasi išlaikyti ugdymo įstaigoje specialia produktyviojo mokymosi programa. Įgyvendinant šį modelį su jaunuoliais dirbama pagal individualias ar integruotas ugdymo programas, kai klasėje mokomasi tik kelias dienas per savaitę, likusį laiką skiriant mokymuisi mokiniui patinkančioje ar paties pasirinktoje praktikos vietoje. Su 10-15 vaikų klasėje dirba du specialiai parengti produktyviojo mokymosi mokytojai.

Tinklinio bendradarbiavimo modelis bus išbandomas ir įgyvendinamas Joniškio rajono Kriukų pagrindinėje mokykloje, Kauno jaunimo mokykloje ir Šiaulių jaunimo mokykloje. Čia bus kuriama „vieno langelio“ principu paremta pagalbos mokiniui sistema. Bus dirbama su 7-8 klasių mokiniais. Vadinamasis „atvejo koordinatorius“ rinks informaciją apie mokinių mokymosi motyvaciją, elgesį, sveikatą, šeimos situaciją, pažangumą ir t.t., diagnozuos problemas ir joms spręsti telks į pagalbą mokyklos ir socialinių partnerių specialistus. Modelį išbandančiose mokyklose suburtos 5 asmenų komandos, kurios, padedamos projekto konsultantų, sieks per dvejus metus sukurti veikiančią pagalbos mokiniui sistemą, paremtą tinkliniu bendradarbiavimu. 

Komunikacinis modelis bus išbandomas Panevėžio specialiojoje mokykloje, Trakų rajono Rūdiškių gimnazijoje ir Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje. Modelio esmė - sukurti veikiančią kokybiško bendravimo sistemą, pritaikant ją prie mokyklos komunikacinės kultūros. Bus siekiama, kad mokykloje visi bendruomenės nariai (vaikai, pedagogai, administracija, pagalbos specialistai ir tėvai) bendrautų taip, kad suprastų ir kad visi būtų išgirsti ir suprasti. Diegiant modelį ir dirbant su mokyklų bendruomenėmis bus siekiama, kad programoje dalyvaujantys vaikai (5-6 klasių mokiniai) būtų efektyviai įtraukti į komunikacijos procesą jau nuo projekto įgyvendinimo pradžios, o pedagogų bus prašoma priimti ir pritaikyti ugdymo procese šiuolaikines mokinių naudojamas komunikacines technologijas, pvz. išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, taip pat naudotųsi bendravimo socialiniuose tinkluose teikiamais privalumais. Modelį igyvendinančiose mokyklose suburtos 5 asmenų komandos, kurios, padedamos projekto konsultantų, sieks per dvejus metus sukurti veikiančią bendravimo ir bendradarbiavimo sistemą, paremtą klasikiniais ir išbandytais efektyvios komunikacijos principais. 

Baigę dviejų metų modelių išbandymo programas ir produktyviojo mokymosi pedagogai, ir tinklinio bendradarbiavimo bei komunikacinio modelių komandų nariai bus parengti dalintis savo patirtimi su kolegomis iš kitų mokyklų. Jei jus sudomino šie modeliai ir norėtumėte gauti daugiau informacijos apie kurį nors iš jų, dalyvauti mūsų atviruose renginiuose ar bandyti pritaikyti ką nors savo mokyklose arba klasėse, prašome kreiptis į mus su savo klausimais, nuomonėmis ar pasiūlymais el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2